Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »
Dodatkowy tekst. TEST
Ok, zamykam

Racjonalne korzystanie z energii cieplnej

Racjonalne korzystanie z energii cieplnej.
Szanowni mieszkańcy!
Opłaty za centralne ogrzewanie stanowią około 70% - 80 % wartości wszystkich opłat mieszkaniowych, w związku z czym aby zaoszczędzić na tych wydatkach musimy sobie wspólnie uświadomić, w jaki sposób możemy ograniczyć koszty zakupu ciepła, zachowując jednocześnie komfort cieplny oczekiwany przez mieszkańców nieruchomości i zgodny
z przyjętymi w kraju normatywnymi poziomami temperatur dla poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych.

 Poniżej podajemy kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez mieszkańców nieruchomości:
Wietrzenie: szybka wymiana powietrza, czyli wietrzenie krótkie a intensywne przy zakręconych wcześniej zaworach grzejnikowych. W ten sposób unika się znacznego wychłodzenia ścian i mebli, więc potrzeba będzie mniej energii do ponownego ogrzania mieszkania.
Wychłodzenie pomieszczenia: Pomieszczenia, które są bardzo rzadko używane powinny być w okresie zimy ogrzewane. Temperatura 10-14oC wystarcza, w przeciwnym wypadku wychłodzone ściany tych pomieszczeń w znacznym stopniu pobierają energię cieplną sąsiednich pomieszczeń, nawet przy zamkniętych drzwiach.
Sprawność cieplna grzejnika: Aby grzejnik zapewnił moc optymalną, potrzebna jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty zasłonami i dodatkowo meblami, ponieważ ciepło zostaje zatrzymane przez te przeszkody. Z tego powodu trzeba więcej ciepła aby ogrzać mieszkanie.
Straty ciepła przez okna: Okno jest najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego należy unikać w tych miejscach strat ciepła. Należy więc po zapadnięciu zmroku spuszczać żaluzje i zasłaniać zasłony (nie zakrywając grzejnika). Przez takie postępowanie uniknie się dużych strat ciepła i można zaoszczędzić dużą ilość energii.
Temperatura pomieszczenia: Za optymalną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach uważa się: w pokojach mieszkalnych 20 – 21o C, w kuchni i sypialni 18o C, w łazience 24o C, na klatce schodowej 8o C Jeśli podczas sezonu grzewczego chce się chodzić w lekkich ubraniach potrzebna jest temperatura 20oC i więcej. Można ją uzyskać przez ogrzewanie, a to kosztuje. Jeżeli obniży się temperaturę tylko o 1oC można zaoszczędzić około 6% energii grzewczej. Z biegiem czasu można wiele zyskać, jeśli człowiek zdecyduje się na chodzenie po mieszkaniu w cieplejszym ubraniu - można wówczas zmniejszyć temperaturę grzejnika a co za tym idzie zmniejszyć zużycie ciepła.


Temperatura w nocy: Zakręcając zawory termostatyczne na minimum w nocy w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, można uzyskać oszczędność o około 25% zużycia ciepła.
Zawory termostatyczne: Zawory termostatyczne powinny być nastawione na żądaną temperaturę. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura, wówczas zawór otwiera się. W przypadku osiągnięcia żądanej temperatury zawór się zamyka. Przy otwartych zaworach termostatycznych i jednoczesnym uchyleniu okna, występuje dodatkowy problem. Zimne powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczenia i opływa zawór termostatyczny. Wówczas zawór próbuje utrzymać nastawioną temperaturę w pomieszczeniu i otwiera się. Dlatego zalecane jest przed wietrzeniem zamknąć zawory na minimum.
W mieszkaniu nie przebywamy: Przy dłuższej nieobecności w domu np. w czasie urlopów zimowych, najczęściej nie jest wymagane ogrzewanie takie jakie potrzebujemy, kiedy w domu przebywamy. Jeżeli zamontowane są zawory termostatyczne, wówczas należy nastawić głowicę (pokrętło) na najniższą nastawę, aby zachować tzw. temperaturę dyżurną. W mieszkaniach posiadamy zawory termostatyczne różnego typu.
Poniżej podajemy zasady użytkowania zaworów najczęściej występujących w naszych mieszkaniach typu HERZ i VALWEX.


ZASADY UŻYTKOWANIA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH TYPU HERZ
Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ wody do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana na stałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.
UWAGA: Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca nastawie pokrętła zaworu to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni a nawet zimny.
ZAKRES TEMPERATURY:

 • ustawienie pokrętła na znak „3” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 17 o C;
 • ustawienie pokrętła na znak „4” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 22 o C;
 • ustawienie pokrętła na znak „5” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 25 o C;

„max” – odpowiada temperaturze w pomieszczeniu około 28-29 o C.
Wartości temperatur pomieszczenia odpowiadające ustawieniu pokręteł w pozycji „5” lub ”max” można osiągnąć w zależności od położenia lokalu w budynku, jego izolacji termicznej, powierzchni grzewczej grzejników, po kilku a nawet kilkunastu godzinach pracy kaloryferów.
Punkt komfortu
Między znakiem „3” i „4” na podziałce jest naniesiony punkt komfortu „●”. Odpowiada on nastawieniu około 20 o C i oznacza optimum komfortu cieplnego oraz oszczędności energii.

Ustawienia w okresie niegrzewczym:
Po zakończeniu okresu grzewczego należy całkowicie otworzyć termostat przekręcając głowicę w lewo (ustawienie termostatu na max.), w celu uniknięcia osadzania się w gnieździe zaworu zanieczyszczeń.
Termostat nie wymaga konserwacji.
Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty:
Termostaty reagują bardzo szybko na dopływające zimne powietrze. Wietrzenie pomieszczeń winno odbywać się w sposób następujący:
1.Przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego ustawiając pokrętło głowicy na „0” lub „*”;
2.Otworzyć okno i przez cały czas pokrętła termostatu ustawione są w pozycji jak w pkt. 1;
3.Po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut
4.Przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.
Otwieranie okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powodu konieczności wyrównania temperatury pomieszczenia do wysokości odpowiadającej danemu ustawieniu pokrętła zaworu termostatycznego.

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH TYPU VALWEX
Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ wody do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana na stałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.
UWAGA: Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca nastawie pokrętła zaworu to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni a nawet zimny.

ZAKRES TEMPERATURY:

 • ustawienie pokrętła na znak „2” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 16 o C;
 • ustawienie pokrętła na znak „3” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 20 o C;
 • ustawienie pokrętła na znak „4” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 24 o C;
 • ustawienie pokrętła na znak „5” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 28 o C;

„*” zabezpieczenie przed zamarznięciem (utrzymuje temperaturę 5ºC i stosuje się
w przypadku opuszczania mieszkania na dłuższy czas)
Wartości temperatur pomieszczenia odpowiadające ustawieniu pokręteł w pozycji”4” lub”5” można osiągnąć w zależności od położenia lokalu w budynku i jego izolacji termicznej, powierzchni grzewczej grzejników, po kilku a nawet kilkunastu godzinach pracy kaloryferów.
Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększa temperaturę pomieszczenia.
Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zmniejsza wartość temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

Ustawienia w okresie niegrzewczym:
Po zakończeniu okresu grzewczego należy całkowicie otworzyć termostat przekręcając głowice w lewo (ustawienie termostatu na poz. 5.), w celu uniknięcia osadzania się w gnieździe zaworu zanieczyszczeń.
Termostat nie wymaga konserwacji.
Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty:
Termostaty reagują bardzo szybko na dopływające zimne powietrze. Wietrzenie pomieszczeń winno odbywać się w sposób następujący:

 • 1.Przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego przekręcając pokrętłem głowice w prawo do oporu.
 • 2.Otworzyć okno i przez cały czas pokrętła termostatu w niezmienionej pozycji jak w pkt. 1.
 • 3.Po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut
 • 4.Przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.

Otwierania okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powody wyrównania żądanej dla danego ustawienia pokrętła odpowiedniej temperatury pomieszczenia.

W N I O S K I:
Zaleca się stosowanie w/w zasad korzystania z zamontowanych termostatów, które stanowią ważny czynnik racjonalnego, oszczędnego gospodarowania energią cieplną. Właściwe ich użytkowanie oraz stosowanie się do sposobu wietrzenia pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty, wpływa na obniżenie ilości pobranej energii cieplnej w skali całego budynku, a tym samym służy obniżeniu kosztów.
 Zarządca nieruchomości zachęca do oszczędnego gospodarowania energią cieplną.

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PRZYPOMINA: grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi stanowią część wspólną nieruchomości. Zabrania się zatem wykonywania bez zgody Zarządu Wspólnoty lub Zarządcy wymiany grzejników i jakichkolwiek przeróbek instalacji centralnego ogrzewania. Nie demontujemy głowic termostatycznych. Wszelkie usterki i niewłaściwe działanie instalacji grzewczej, w tym zaworów termostatycznych zgłaszamy w administracji. Stwierdzony w lokalu brak zaworów termostatycznych rodzi konsekwencje finansowe wobec użytkownika lokalu ( najemcy lub właściciela) .