Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Usługi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi,
 • utrzymania czystości i porządku na ulicach i placach miejskich oraz innych terenach i obiektach użyteczności publicznej,
 • urządzania i utrzymywania terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych,
 • zimowego utrzymania dróg i ulic,
 • obsługi słupów ogłoszeniowych,
 • wynajmu kontenerów na odpady,
 • prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 • administrowania szaletami, parkingiem i Targowiskiem Miejskim,
 • świadczenia usług dezynfekcji i deratyzacji,
 • eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego i robót elektrycznych,
 • robót konserwacyjnych, remontowych i budowlano-montażowych, transportu.

Spółka PGM w Bełchatowie działająca na rynku usług ogólnobudowlanych od 1991 roku, oferuje wykonawstwo robót w następującym zakresie:

 • roboty blacharsko – dekarskie,
 • roboty remontowe murarskie,
 • roboty malarskie,
 • roboty hydrauliczne, czyszczenie instalacji kanalizacyjnych urządzeniem wysokociśnieniowym,
 • remont instalacji c.o.,
 • roboty elektryczne (montaż systemów monitoringu, montaż przyłączy elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających, wykonawstwo i remont instalacji, budowa linii energetycznych napowietrznych i kablowych),
 • oferujemy wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowych oraz przewodów wentylacyjnych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 62.
 • do powyższych przeglądów sporządzamy stosowne protokóły kontroli i pomiarów.

Na wszystkie wykonywane prace udzielamy gwarancji !!!

Oferujemy również:

 • wykonanie usług deratyzacji dezynsekcji w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach oraz pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, korytarze), zapewniamy dużą skuteczność działania, dokładne i terminowe wykonanie. Zabiegi wykonywane są nowoczesnym sprzętem oraz preparatami o przedłużonym działaniu, zapewniającymi skuteczne wytępienie szkodników. Stosowane środki posiadają wszystkie stosowne zezwolenia.
 • dla naszych stałych klientów całodobowe pogotowie techniczne - wod-kan, co, elektryczne.

Posiadamy do wynajmu podnośnik montażowy o wysięgu 22 m i udźwigu 280 kg.
Telefony kontaktowe w sprawie wynajmu podnośnika 506 123 460, 509 361 329.

 

Naszymi stałymi klientami są: Urząd Miasta Bełchatowa, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły Podstawowe, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bełchatowie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz indywidualni inwestorzy.


G w a r a n t u j e m y :

 • profesjonalną ekipę oraz sprzęt,
 • precyzję i solidność robót,
 • ponad 20 lat doświadczenia,
 • profesjonalną wycenę indywidualną robót, zgodnie z życzeniem klienta.
CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)