Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu Miasta Bełchatowa

Formą wnoszenia sprawy jest pisemne złożenie podania w dowolnej formie w Urzędzie Miasta Bełchatowa na kancelarii ogólnej (parter urzedu), ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie lub listownie.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie ww.
  • Załaczniki - jeżeli wystepują okoliczności, do podania mogą być dołaczone dokumenty potwierdzajace, że w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszajaca się na wózku inwalidzkim lub osobaniepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub na innej kondygnacji.

Odpowiedzi na złozone podania udzielane są wg terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wnioski osób wystepujących o zamianę zajmowanych dotychczas lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu, złożone w Urzedzie Miasta w okresie od stycznia do końca czerwca danego roku podlegają rozpatrzeniu w trzecim kwartale danego roku, a złożone od poczatku lipca do końca grudnia danego roku podlegają rozpatrzeniu w pierwszym kwartale roku następnego. Po zakończonej procedurze udziela się pisemnych odpowiedzi informujących o ostatecznym rozstrzygnięciu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31. poz. 266 z późn. zm.
  • Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXVIII/237/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Bełchatów - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 26.12.2012 r. poz. 3370.
  • Kodeks cywilny.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie, Wydział Spraw Lokalowych pokój nr 104 (parter) lub pod numerem tel. 44/733-51-04.