Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Wody opadowe

Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040399, realizuje zadania polegające na odprowadzaniu wód opadowych   i roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych na terenie Miasta Bełchatowa, działając na podstawie decyzji Starosty Bełchatowskiego nr OS.6341.2.12.2013 z dnia 29.04.2013 roku, nr OS.6341.2.27.2014 z dnia 29.12.2014 roku, na mocy których nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych dla Miasta Bełchatowa.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne wprowadziła nowe regulacje dotyczące wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym korzystanie z usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionych jest usługą odpłatną na całym obszarze objętym systemem sieci kanalizacyjnych, a więc również na terenie Państwa nieruchomości.

Wszystkie podmioty będące posiadaczami nieruchomości, gdzie z powierzchni uszczelnionych odprowadzana jest do sieci kanalizacyjnej woda (bezpośrednio poprzez przyłącze lub pośrednio poprzez spływ powierzchniowy do wpustów ulicznych) są objęte obowiązkiem uiszczania opłaty.

W celu prawidłowego obliczenia opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z Państwa nieruchomości oraz podpisania umowy na odprowadzanie tych wód należy wypełnić i odesłać oświadczenie i wniosek, znajdujące się poniżej.

Kontakt w powyższej sprawie pod nr tel. 600 185 682

Oświadczenie o posiadanej powierzchni

Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Regulamin odprowadzania wód opadowych i roztopowych  

Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych        

Roczne sumy opadów 2008-2017          

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości cen za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)