Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »
Dodatkowy tekst. TEST
Ok, zamykam

Władze spółki

 • Zgromadzenie Wspólników, przy czym funkcję tę sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa.
 • Rada Nadzorcza.
 • Zarząd.

Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację prac władz, określa:

 • Umowa Spółki – Akt założycielski Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
  Sp. z o.o. w Bełchatowie, Akt notarialny Repertorium A Nr 179/91 z póź. zm.,
 • Regulamin Organizacyjny.
 • Regulamin Rady Nadzorczej.
 • Kodeks Spółek Handlowych ( t.j. Dz.U. 2013 poz. 1030 z póź. zm.).

Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu, w którego skład wchodzą:

1. Prezes Zarządu
Łukasz Magin

2. Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Polak
 

Funkcję Dyrektora ds.Administracyjnych i Gospodarki Odpadami pełni Jadwiga Jędraszek.
Funkcję Głównego Księgowego Prokurenta pełni Bogusława Jakubowska.

Organem nadzorującym działalność PGM Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Waldemar Zasada
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  Sylwia Rozpara
 3. Sekretarz Rady Nadzorczej  Katarzyna Miśkiewicz