Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Władze spółki

 • Zgromadzenie Wspólników, przy czym funkcję tę sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa.
 • Rada Nadzorcza.
 • Zarząd.

Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację prac władz, określa:

 • Umowa Spółki – Akt założycielski Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
  Sp. z o.o. w Bełchatowie, Akt notarialny Repertorium A Nr 179/91 z póź. zm.,
 • Regulamin Organizacyjny.
 • Regulamin Rady Nadzorczej.
 • Kodeks Spółek Handlowych ( t.j. Dz.U. 2013 poz. 1030 z póź. zm.).

Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu, w którego skład wchodzi:

Prezes Zarządu  Dariusz Norbert Wata


Funkcję Dyrektora ds. Realizacji Usług pełni Krzysztof Polak.
Funkcję Głównego Księgowego Prokurenta pełni Bogusława Jakubowska.
Funkcję Prokurenta pełni Paulina Amrozik

Organem nadzorującym działalność PGM Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Waldemar Zasada
 2. Mirosław Gutknecht
 3. Jan Bednarek
 4. Jacek Szawel