Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Władze spółki

 • Zgromadzenie Wspólników, przy czym funkcję tę sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa.
 • Rada Nadzorcza.
 • Zarząd.

Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację prac władz, określa:

 • Umowa Spółki – Akt założycielski Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
  Sp. z o.o. w Bełchatowie, Akt notarialny Repertorium A Nr 179/91 z póź. zm.,
 • Regulamin Organizacyjny.
 • Regulamin Rady Nadzorczej.
 • Kodeks Spółek Handlowych ( t.j. Dz.U. 2013 poz. 1030 z póź. zm.).

Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu, w którego skład wchodzi:

Prezes Zarządu  Dariusz Norbert Wata


Funkcję Dyrektora ds. Realizacji Usług DTZ pełni Krzysztof Polak.
Funkcję Dyrektora ds. Realizacji Usług DUR pełni Krzysztof Nowak.
Funkcję Głównego Księgowego Prokurenta pełni Bogusława Jakubowska.
Funkcję Prokurenta pełni Paulina Amrozik

Organem nadzorującym działalność PGM Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w składzie:

 1. Przewodniczący Waldemar Zasada
 2. Wiceprzewodniczący Jan Bednarek
 3. Sekretarz Jacek Szawel
 4. Członek Mirosław Gutknecht