Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »
Dodatkowy tekst. TEST
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 148 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w 2019 r robót budowlanych

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 148 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w 2019 roku robót budowlanych w zakresie określonym poniżej:


Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 148 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w 2019 roku robót budowlanych w zakresie:

 1. Opracowanie Projektu Technicznego w 4 egzemplarzach na termorenowację budynku z kolorystyką elewacji oraz ekspertyzą ornitologiczną. Projekt powinien zawierać stosowne uzgodnienia niezbędne do zgłoszenia prac w starostwie.

 2. Demontaż i utylizacja istniejącego docieplenia ścian.

 3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem styropianu EPS 70 grubości zapewniającej izolacyjność cieplną przegród 0,039 W/mK 15 cm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ) wraz z wykonaniem kolorowej wyprawy tynkarskiej oraz montażem parapetów zewnętrznych i pozostałych obróbek blacharskich z blachy powlekanej, (montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, parapety powinny być zamontowane w taki sposób aby wchodziły w tzw. felc, miały odpowiedni spadek, boczne zagięcia osadzone pod wyprawą. Zabrania się mocowania parapetów za pomocą wkrętów do ościeży okiennych).

 4. Wymiana okienek piwnicznych na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K wraz z obustronną obróbką ościeży, montaż parapetów i krat,

 5. Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych piwnic w strefie cokołowej styropianem o współczynniku przenikania ciepła 0,039 W/mK 8 cm wykończonego wyprawą tynkarską mineralną lub silikatową malowaną 2x farbą silikatową.

 6. Demontaż opaski wokół budynku i wykonanie nowej z kostki brukowej z obrzeżami.

 7. Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła 0,04 W/mK 20 cm

 8. Wymiana rynien i rur spływowych z zamontowaniem zbiorników odpłytowych.

 9. Remont 20 szt. loggii: naprawa i malowanie ścian osłonowych, zerwanie i położenie nowych posadzek z uwzględnieniem wymiany obróbek blacharskich, położeniem izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany, wykonanie posadzki betonowej zbrojonej, zatartej na ostro, wykonanie hydroizolacji pod płytki oraz ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych.

 10. Zdemontowanie obecnych i zamontowanie nowych barierek z wypełnieniem w części z profili i blachy perforowanej ze stali nierdzewnej na 20 loggiach. Barierki należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 11. Naprawa wiatrołapu: usunięcie odspojonych powłok tynkarskich, uszczelnienie połączenia dachu wiatrołapu ze ścianą, przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitu farbą silikatową w uzgodnionym kolorze.

 12. wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cena netto + podatek VAT dla całego zakresu .

 2. Termin realizacji robót.

 3. Okres gwarancji.

 4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku nr 148 os. Dolnośląskie – Docieplenie”

  Termin składania ofert do dnia 28.12 2018 r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 32 82 60 u Pani Marzeny Janus.

Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie pozostawienie kaucji w formie weksla w wysokości 20% wartości netto na okres obowiązywania gwarancji.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)