Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »
Dodatkowy tekst. TEST
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 328 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na prace elektryczne w nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 328 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na prace elektryczne związane z nieruchomością nr 328 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w zakresie określonym poniżej:


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 328 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na prace elektryczne związane z nieruchomością nr 328 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.

Zakres prac oświetleniowych obejmuje:

 1. demontaż istniejącej rozdzielni,

 2. założenie nowej rozdzielni: obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego typu OS wyposażona w drzwiczki rewizyjne, izolatory, kątowniki montażowe, płyty montażowe i maskujące, uchwyty kątowe, zamki, zabezpieczenie przedlicznikowe – rozłącznik bezpiecznikowy NH, zabezpieczenie lokatorskie rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02, 1P 63A, zabezpieczenie administracyjne – MCB wyłączniki nadprądowe 0,5-63A, Icn = 6000A,

 3. osadzenie nowej rozdzielni,

 4. sprawdzenie pod względem działania wszystkich obwodów administracyjnych i lokatorskich - protokół z przeglądu,

 5. umieszczenie schematów elektrycznych i tablic ostrzegawczych, opisanie obwodów,

 6. zgłoszenie do PGE dokumentów w sprawie zaplombowania układów pomiarowego i przedlicznikowych.

 7. montaż oryginalnych wkładek do PGE do drzwi rozdzielnicy.

 8. montaż drzwiczek rewizyjnych liczników w ilości 5 szt.

 9. wymiana drzwi rewizyjnych złącza energetycznego.

 10. montaż koryt kablowych na każdym piętrze pod sufitem.

 11. przełożenie przewodów elektrycznych do koryt.

 12. wkucie pozostałych przewodów w ściany .

 13. montaż koryta kablowego od rozdzielnicy do ściany wejściowej na hol piwniczny

 14. wykonanie kanałów teletechnicznych – montaż koryt kablowych na każdym piętrze w pionie od parteru do czwartego piętra.

 15. wykonanie przepustów przez stropy (5 szt.)od parteru do czwartego piętra.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cena netto + podatek VAT wykonania prac dla punktów 1-7, 8, 9,10-13,14-15,

 2. Termin realizacji robót.

 3. Okres gwarancji.

 4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 328 os. Dolnośląskie –„Wymiana rozdzielni”

Termin składania ofert do dnia 20.11.2018r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie pozostawienie kaucji w wysokości 10% wartości netto na okres obowiązywania gwarancji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr IV ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 635 73 05. lub 506 123 470

 

 

 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)