Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Czaplinieckie nr 2 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu klatek schodowych

Wspólnota Mieszkaniowa os. Czaplinieckie 2 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu trzech klatek schodowych w czteropiętrowym budynku na os. Czaplinieckim 2 w Bełchatowie.


Wspólnota Mieszkaniowa os. Czaplinieckie 2 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu trzech klatek schodowych w czteropiętrowym budynku na os. Czaplinieckim 2 w Bełchatowie w zakresie:

I. Remont klatek schodowych i prace malarskie:

 1. przygotowanie powierzchni biegów schodów i spoczników poprzez mycie, matowienie i zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym z piaskiem kwarcowym, skucie istniejących cokolików,

 2. Szpachlowanie ubytków w tynku.

 3. Gruntowanie ścian i sufitów unigruntem.

 4. Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na powierzchniach stopni, podstopni i spoczników od poziomu wejściowego do 4 piętra łącznie z ułożeniem cokolików o wysokości 10 cm,

 5. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian powyżej lamperii.

 6. Ułożenie tynku mineralnego ozdobnego na powierzchni lamperii na wysokość 150 cm (kolor do uzgodnienia).

II. Prace ślusarskie:

 1. Zdemontowanie obecnych i zamontowanie nowych barierek w 3 klatkach schodowych wykonanych ze stali nierdzewnej satynowej. Barierki należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wzór barierek do wyboru przez Wspólnotę Mieszkaniową.

III. Prace elektryczne:

 1. Montaż nowych wyłączników dzwonkowych firmy Simon 54 białe z numerami mieszkań.

 2. Montaż koryt kablowych o wymiarach 110 mm x 60 mm na każdym piętrze pod sufitem w poziomie oraz w pionie na każdym piętrze.

 3. Przełożenie przewodów elektrycznych i teletechnicznych do koryt kablowych.

IV. Wywóz i utylizacja gruzu i zbędnych materiałów z remontu. Metalowe barierki z demontażu należy sprzedać w punkcie skupu złomu i uzyskane środki przekazać na konto wspólnoty.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę netto + podatek VAT wykonania całości prac.

 2. Termin realizacji. (w 2019r).

 3. Okres udzielonej gwarancji. Minimum 2 lata).

 4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 2 os. Czaplinieckieremont klatek schodowych

Termin składania ofert do dnia 22.02.2019r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie pozostawienie weksla in blanco 20% wartości robót netto na okres obowiązywania gwarancji. Z uwagi na złożony zakres prac dopuszcza się zatrudnienia podwykonawców.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 632 82 60 lub 502 345 429. Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski Specjalista ds. technicznych

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)