Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 127 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli stanu techn. instalacji gazowych i przewodów kominowych

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości NR 127 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w 2019 r w budynku wielorodzinnym na os. Dolnośląskim 127 w Bełchatowie:

  • okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego.

  • czyszczenia i udrażniania kanałów wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r (Dz.U.10.109.719).


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości NR 127 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w 2019 r w budynku wielorodzinnym na os. Dolnośląskim 127 w Bełchatowie:

  • okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego.

  • czyszczenia i udrażniania kanałów wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r (Dz.U.10.109.719).

Wymagamy sporządzenia protokołów na każdy lokal oddzielnie z potwierdzeniem przeglądu przez użytkownika lokalu oraz protokołu zbiorczego dla całego budynku z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac do wykonania, wynikających z wykonanego przeglądu.

Dane techniczne budynku bl 127 os. Dolnośląskie w Bełchatowie:

Budynek 12 kondygnacyjny, 4 klatkowy, 192 lokali mieszkalnych.

Protokoły z czyszczenia i przeglądów należy złoż do Zarządcy - Spółki PGM.

Przed rozpoczęciem przeglądów oraz wykonania czyszczenia i udrożnienia należy na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych umieścić pisemną informacje dla mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę netto + podatek VAT wykonania przeglądów gazu.

  2. Cenę netto + podatek VAT wykonania przeglądów wentylacji.

  3. Cenę netto + podatek VAT wykonania czyszczenia i udrożnienia kanałów wentylacyjnych.

  4. Termin realizacji do 20 września 2019r

  5. Stosowne uprawnienia do wykonania usługi.

  6. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 127 os. DolnośląskiePrzegląd gazu i wentylacjiTermin składania ofert do dnia 29.04.2019r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 632 82 60 lub 502 345 429. Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski Specjalista ds. technicznych

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)