Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 129 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 129 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie w 2019 roku w budynku wielorodzinnym na os. Dolnośląskim 129 w Bełchatowie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego.


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 129 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie w 2019 roku w budynku wielorodzinnym na os. Dolnośląskim 129 w Bełchatowie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego. W ramach przeglądu należy sprawdzić instalację elektryczną:

  • w 46 lokalach mieszkalnych,

  • administracyjną zasilającą pomieszczenia gospodarcze w piwnicy,

  • administracyjną oświetleniową klatki schodowej i piwnicy,

  • głównej tablicy energetycznej.

Wymagamy sporządzenia protokołów na każdy lokal oddzielnie z potwierdzeniem usługi przez użytkownika lokalu oraz protokół zbiorczy dla całego budynku z uwzględnieniem zakresu do wykonania koniecznych prac wynikających z wykonanego przeglądu. Zbiorcze protokoły należy uzupełnić o stosowne uprawnienia osób do wykonywania przeglądów. Przed rozpoczęciem przeglądów należy na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej umieścić pisemną informacje dla mieszkańców o przeglądzie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Dane techniczne budynku 129 os. Dolnośląskie w Bełchatowie:

Budynek 12 kondygnacyjny, 1 klatkowy, 46 lokali mieszkalnych.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę netto + podatek VAT wykonania przeglądu.

  2. Termin realizacji (kwiecień 2019 r.)

  3. Stosowne uprawnienia wynikające z Prawa Budowlanego do wykonania przeglądów.

  4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 129 os. Dolnośląskie – przegląd pięcioletni elektryczny

Termin składania ofert do dnia 26.04.2019r w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 632 82 60 lub 502 345 429. Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski Specjalista ds. technicznych

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)