Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 129 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na zamontowanie instalacji monitoringu

Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 129 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na zamontowanie przed klatką schodową i w budynku nr 129 na os. Dolnośląskim instalacji monitoringu.


Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 129 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na zamontowanie przed klatką schodową i w budynku nr 129 na os. Dolnośląskim instalacji monitoringu.

Oferta powinna zawierać:

  1. Poglądowy schemat proponowanej instalacji.

  2. Specyfikacje proponowanych urządzeń; kamery, rejestrator, zasilacze, zabezpieczenia.

  3. Cenę netto + podatek VAT wykonania usługi.

  4. Termin realizacji.

  5. Okres udzielonej gwarancji.

  6. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Wspólnoty Mieszkaniowej Os. Dolnośląskie 129Monitoring

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie możliwość pozostawienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco w wysokości 20% ceny netto na okres obowiązywania gwarancji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 632 82 60 lub 502 345 429. Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski Specjalista ds. technicznych

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)