Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 148 zaprasza do złożenia oferty dot. kompleksowego remontu elewacji

Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 148 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej kompleksowego remontu wszystkich elewacji wraz z cokołem i wiatrołapem


 Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 148 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej kompleksowego remontu wszystkich elewacji wraz z cokołem i wiatrołapem w poniższych zakresach:

I. Wykonanie kompleksowego remontu budynku nr 148 polegającego na:

 1. Malowaniu wszystkich elewacji wraz z cokołem i wiatrołapem (ściany docieplone z wyprawą tynkarską typu baranek). Naprawa elewacji ścian wraz z ich dwukrotnym pomalowaniem oraz pomalowanie farbą do ocynku parapetów

 2. Remont 20 szt. loggii: naprawa i malowanie ścian osłonowych, zerwanie i położenie nowych posadzek z uwzględnieniem wymiany obróbek blacharskich, położeniem izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany, wykonanie posadzki betonowej zbrojonej, zatartej na ostro, wykonanie hydroizolacji pod płytki oraz ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych, zdemontowanie obecnych i zamontowanie nowych barierek z wypełnieniem z profili lub blachy perforowanej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na 20 loggiach, wywóz i utylizacji gruzu
  i zbędnych mat.

 3. Demontaż / opaski wokół budynku, utylizacja gruzu, wykonanie nowej opaski z kostki brukowej szarej gr. 4 cm z obrzeżami na szerokość 50 cm, pod balkonami na szerokość 120 cm

 4. Wymiana okienek piwnicznych na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K wraz z obustronną obróbką ościeży, montaż parapetów i krat

 5. Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych piwnic w strefie cokołowej styropianem o gr. 8 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,039 W/mK wykończonego wyprawą tynkarską mineralną malowaną 2x farbą silikatową

 6. Utwardzenie terenu pod ławki i stojak na rowery z kostki brukowej gr. 4 cm z obrzeżami, montaż dwóch ławek oraz stojaka na 6 rowerów

 7. Naprawa schodów wejściowych poprzez wstawienie odpadającej płytki, wklejenie siatki na bokach schodów oraz położenie mozaiki lub naprawa schodów wejściowych do klatki poprzez skucie istniejących schodów i wykonanie nowych z kostki brukowej z obrzeżami

 8. Malowanie rynien, obróbek, rur spustowych farbą do ocynku wraz z wykonaniem konserwacji i wymianą uszkodzonych elementów

 9. Naprawa wiatrołapu: usunięcie odspojonych powłok tynkarskich, uszczelnienie połączeń dachu wiatrołapu ze ścianą, przygotowanie powierzchni, malowanie ścian i malowanie ścian i sufitu farbą silikatową w uzgodnionym kolorze

Oferta powinna zawierać:

 1. Cena netto + podatek VAT wykonania poszczególnych punktów oraz całego zakresu robót

 2. Zakres robót i wykaz zastosowanych materiałów.

 3. Termin i czas realizacji robót może dotyczyć 2020 roku

 4. Okres udzielonej gwarancji.

 5. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Oferta dot. Budynku przy Os. Dolnośląskim 148 w Bełchatowie – kompleksowy remont budynku”

Termin składania ofert do dnia 24.06.2019r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

W przypadku przyjęcia oferty zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia aktualnego ubezpieczenia OC rozszerzonego o szkody osobowe i rzeczowe w okresie trwania gwarancji oraz zastrzega sobie wprowadzenie zabezpieczenia na okres udzielonej gwarancji w wysokości 20% wartości robót netto w formie weksla in blanco.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II/IV ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 635 73 05 wew. 407 lub 502 345 429 Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski Specjalista do spraw technicznych

 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)