Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 129 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na remont elewacji

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 129 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w 2021 roku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Dolnośląskim 129 w Bełchatowie remontu elewacji.


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 129 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w 2021 roku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Dolnośląskim 129 w Bełchatowie robót polegających na:

  1. naprawie elewacji zachodniej łącznie z elewacją nad dachem 10 piętra oraz części elewacji południowej poprzez zeskrobanie istniejącego tynku, gruntowanie, nałożenie wyprawy klejowej na siatce zbrojonej, nałożenie tynku silikatowego w kolorze uzgodnionym ze wspólnotą mieszkaniową,

  2. prace remontowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,

  3. wywóz i utylizacja zbędnych materiałów.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę brutto wykonania usługi,

  2. Możliwy termin podjęcia prac remontowych,

  3. Okres udzielonej gwarancji,

  4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 129 os. Dolnośląskieremont elewacji
Termin składania ofert do dnia
31.03.2020r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7. Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie pozostawienie kaucji w wysokości 10% wartości robót brutto na okres obowiązywania gwarancji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II/IV ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 632 82 60 lub 502 345 429. Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski Specjalista ds. technicznych

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)