Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Budowlanych 4 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli stanu techn. budynku i czyszczenia kan. wentylacyjnych

Wspólnota Mieszkaniowa os. Budowlanych 4 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w budynku wielorodzinnym na os. Budowlanych 4 w Bełchatowie:

  • okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego.

  • czyszczenia i udrażniania kanałów wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r (Dz.U.10.109.719).


Wspólnota Mieszkaniowa os. Budowlanych 4 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w budynku wielorodzinnym na os. Budowlanych 4 w Bełchatowie:

  • okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego.

  • czyszczenia i udrażniania kanałów wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r (Dz.U.10.109.719).

Wymagamy sporządzenia protokołów na każdy lokal oddzielnie z potwierdzeniem przeglądu przez użytkownika lokalu oraz protokołu zbiorczego dla całego budynku z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac do wykonania, wynikających z wykonanego przeglądu.

Dane techniczne budynku bl. 4 os. Budowlanych w Bełchatowie:
Budynek 5 kondygnacyjny, 4 klatkowy, 45 lokali mieszkalnych.
Protokoły z czyszczenia i przeglądów należy złożyć do Administracji - Spółki PGM.

Przed rozpoczęciem przeglądów oraz wykonania czyszczenia i udrożnienia należy na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych umieścić pisemną informacje dla mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę netto i brutto wykonania okresowych rocznych przeglądów gazu i wentylacji oraz czyszczenia w przypadku zawarcia umowy na dwa lata.

  2. Cenę netto i brutto wykonania okresowych rocznych przeglądów gazu i wentylacji oraz czyszczenia w przypadku zawarcia umowy na pięć lat.

  3. Stosowne uprawnienia do wykonania usługi.

  4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 4 os. Budowlanych – Przegląd gazu i wentylacji”
Termin składania ofert do dnia 20.04.2020r do godz 14
00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II/IV ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 502 345 429 lub u Pani Prezes Zarządu Wspólnoty tel.: 502 015 724. Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski Specjalista ds. technicznych

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)