Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 144 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na prace remontowe w ww.budynku

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 144 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w w/w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym, jednoklatkowym


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 144 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych prac remontowych w w/w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym, jednoklatkowym:

I. Roboty budowlane.

 1. Demontaż kraty do piwnicy.

 2. Demontaż w piwnicy drzwi (wraz z futryną) prowadzących do wspólnego korytarza.

 3. Zabudowa z płyt GK wejścia do piwnicy i montaż drzwi z ościeżnicą.

 4. Demontaż starych barierek i montaż nowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, mocowanych do policzków schodowych.

 5. Zabudowanie płytami GK rurki odpowietrzającej znajdującej się pod sufitem na IV piętrze.

 6. Przygotowanie powierzchni ścian (od przedsionka w piwnicy do IV piętra): oczyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie ubytków, gruntowanie.

 7. Zlikwidowanie uskoku między spodami biegu schodów a spocznikami.

 8. Likwidacja parapetów i wykonanie obróbek okien.

 9. Wykonanie gładzi gipsowych i dwukrotne malowanie powierzchni spodów płyty schodowej, ścian i sufitów powyżej lamperii farbami emulsyjnymi (kolor do uzgodnienia z Pełnomocnikami Wspólnoty, należy dołączyć Specyfikacje techniczne farby).

 10. Wykończenie lamperii tynkiem żywicznym (kolor do uzgodnienia z Pełnomocnikami Wspólnoty).

 11. Montaż kątowników narożnych ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) na parterze do pełnej wysokości oraz na belce.

 12. Przygotowanie powierzchni biegów schodów i spoczników poprzez mycie, matowienie i zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym, skucie istniejących cokolików.

 13. Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na powierzchniach stopni, podstopni, spoczników od przedsionka w piwnicy do 4 piętra łącznie z ułożeniem cokolików o wysokości 10cm. (Należy rozdzielić cenę za ułożenie płytek z materiałem lub bez za m2 - możliwość zakupu płytek przez Wspólnotę, oraz dołączyć Specyfikacje techniczne materiałów).

 14. Wymiana wyłazu dachowego na typ Mercor wraz z obróbkami gardzieli oraz nową drabiną na dach ze stali nierdzewnej.

 15. Wymiana tablicy informacyjnej.

 16. Wykonanie tynku żywicznego na ścianach zewnętrznych wiatrołapu.

II. Prace elektryczne.

 1. Wymiana przycisków dzwonkowych z podświetleniem numeru mieszkania.

 2. Uporządkowanie puszek elektrycznych znajdujących się na piętrach w budynku.

III. Wywóz i utylizacja uzyskanego gruzu i zbędnych materiałów.

Termin rozpoczęcia prac – II kwartał 2021r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę brutto wykonania poszczególnych zakresów prac wg powyższych punktów.

 2. Możliwość podania innego terminu rozpoczęcia prac dogodnego dla Wykonawcy.

 3. Czas trwania remontu.

 4. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace.

 5. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 144 os. DolnośląskieRemont klatki schodowej

Termin składania ofert do dnia 30.08.2020r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie możliwość pozostawienia kaucji w wysokości 10% ceny brutto na okres obowiązywania gwarancji.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.06.2020r. o godz. 1100 w obecności przedstawiciela ROM II/IV – tel. 600 195 273.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)