Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 145 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na remont klatki schodowej

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 145 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w klatce schodowej.


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 145 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych prac remontowych w w/w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym, jednoklatkowym:

I. Roboty budowlane.

 1. Przygotowanie powierzchni ścian (od przedsionka w piwnicy do IV piętra): mycie, oczyszczenie, szpachlowanie, wyrównanie ubytków, gruntowanie.

 2. Dwukrotne malowanie powierzchni spodów płyty schodowej, ścian i sufitów powyżej lamperii farbami emulsyjnymi (kolor do uzgodnienia z Pełnomocnikami Wspólnoty, należy dołączyć Specyfikacje techniczne farby).

 3. Pomalowanie brudników i policzków schodów farbą olejną.

 4. Wykończenie ścian do 1,5m wysokości płytkami ściennymi od przedsionka w piwnicy do 4 piętra (kolor płytek do uzgodnienia z Pełnomocnikami Wspólnoty).

 5. Przygotowanie powierzchni biegów schodów i spoczników poprzez mycie, matowienie i zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym, skucie istniejących cokolików.

 6. Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na powierzchniach stopni, podstopni, spoczników, korytarzy wspólnych od przedsionka w piwnicy do 4 piętra.

 7. Wykonanie obróbki gardzieli oraz montaż nowej drabiny na dach ze stali nierdzewnej.

 8. Naprawa kątownika przy drzwiach w piwnicy prowadzących do wspólnego korytarza.

 9. Wymiana starych opraw oświetleniowych z drewnianymi elementami na nowe, ledowe na czujkę ruchu.

 10. Zabudowanie kabli od wejścia do klatki do piwnicy płytami GK z wykonaniem drzwiczek rewizyjnych w zabudowie lub ułożenie ich w korytkach pcv.

 11. Ułożenie kabli na piętrach w korytkach pcv.

II. Prace w korytarzach zabudowanych – dwie wersje, opcje dodatkowe.

 1. Wersja 1 – odświeżenie ścian i sufitów poprzez gruntowanie i malowanie (do 1,5 metra wysokości farbą olejną, powyżej 1,5 metra farbą emulsyjną). Położenie płytek na podłodze w miejscach gdzie nie występują.

 2. Wersja 2 – położenie na ścianach płytek do wysokości 1,5 metra, gruntowanie i pomalowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian powyżej poziomu płytek. Położenie płytek na podłodze, w miejscach gdzie nie występują.

II. Wywóz i utylizacja uzyskanego gruzu i zbędnych materiałów.

Termin rozpoczęcia prac – II kwartał 2021r.

Oferent we własnym zakresie dokonuje przedmiaru robót ujętych w zaproszeniu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę brutto wykonania poszczególnych zakresów prac wg powyższych punktów.

 2. Możliwość podania innego terminu rozpoczęcia prac dogodnego dla Wykonawcy.

 3. Czas trwania remontu.

 4. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace.

 5. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Oferta dot. Budynku 145 os. DolnośląskieRemont klatki schodowej

Termin składania ofert do dnia 31.08.2020r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7.

Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie możliwość pozostawienia kaucji w wysokości 10% ceny brutto na okres obowiązywania gwarancji.

Możliwa wizja lokalna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 195 273 lub 44 635 73 05 wew.3

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)