Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 1 os. Czaplinieckie w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu logii w nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 1 os. Czaplinieckie w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu 35 szt. loggii w nieruchomości nr 1 na os. Czaplinieckim w Bełchatowie


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 1 os. Czaplinieckie w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu 35 szt. loggii w nieruchomości nr 1 na os. Czaplinieckim w Bełchatowie w zakresie:

 1. zerwanie starych posadzek betonowych, demontaż obróbek blacharskich i balustrad,

 2. wykonanie nowych posadzek loggii z materiałów w systemie tarasowo – balkonowym firmy Greinplast lub równoważnym, położenie płytek gresowych mrozoodpornych bez licowania czoła płyty

 3. dostawa i montaż balustrad wykonanych ze stalowych profili zamkniętych, wypełnionych blachą perforowaną, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo lub wykonanych z elementów metalowych nierdzewnych, mocowanych do czoła płyt loggii,

 4. remont zewnętrznych ścian osłonowych poprzez wyrównanie podłoża zaprawą klejową wraz z zatopieniem siatki oraz wykończenie wyprawą klejową, malowanie,

 5. wykonanie docieplenia ścian w technologii lekko – mokrej styropianem grubości 10 cm FS 15, mocowanym kołkami z trzpieniem stalowym. Wykończenie - wyprawa tynkarska malowana dwa razy farbą silikatową łącznie ze ścianami osłonowymi bocznymi i spodnią częścią płyty loggii,

 6. demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, parapety winny być mocowane aby wchodziły pod felc i miały odpowiedni spadek,

 7. wywóz i utylizacja zbędnych materiałów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cena netto + podatek VAT wykonania prac

 2. Okres udzielonej gwarancji.

 3. Termin realizacji zlecenia.

 4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta dot. Budynku 1 os. CzaplinieckieRemont loggii

Termin składania ofert do dnia 19.02.2018r do godz 1400 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie ul. Czyżewskiego 7. Jednakże informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie w/w prac zlecający zastrzega sobie możliwość pozostawienia kaucji w wysokości 10% ceny netto na okres obowiązywania gwarancji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr II ul. Czapliniecka 5 w Bełchatowie tel: 44 632 82 60 lub 502 345 429. Sprawę prowadzi: Stanisław Kaczorowski spec. ds. tech.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)