RODOInformacja dotycząca Wspólnot Mieszkaniowych.
Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, która powierzyła ich przetwarzanie PGM Sp. z o.o. Poniżej znajdzie Pan/Pani klauzule informacyjne dotyczące:
a) Monitoringu własnego
b) Kontrahentów Wspólnot Mieszkaniowych
c) Pracowników i reprezentantów kontrahentów Wspólnot Mieszkaniowych
d) Najemców lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych
e) Właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej

Informacja dotycząca PGM Sp. z o.o.
Administratorem Pan/Pani danych jest PGM sp. z o.o. Poniżej znajdzie Pan/Pani klauzule informacyjne dotyczące:
a) Monitoringu własnego
b) Kontrahentów
c) Pracowników i reprezentantów kontrahentów
d) Korzystających ze strony internetowej
e) Korzystających z hotelu dla zwierząt
f) Adoptujących zwierzę
g) Oddających zwierzę
h) Osób wynajmujących lokale od PGM sp. z o.o.
i) Byłych pracowników
j) Kandydatów do pracy