Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Rozstrzygnięte

.

Przetarg nieograniczony nr sprawy 1/ZP/2014

Dostawa (zakup detaliczny) paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych.


Nr sprawy 1/ZP/2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 97 tj. z późn. zm.)
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów.
2. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 117118 z dn. 07.04.2014r.
Rodzaj zamówienia: dostawa. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
dostawa (zakup detaliczny) paliw do służbowych środków transportu i maszyn

roboczych. Nr sprawy 1/ZP/2014.
3.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Wykonawca: Zakład Handlowo -Usługowo-Produkcyjny „AREX” Maria Załęczna,
Krzysztof Mielczarek Sp. jawna adres: ul. Lipowa 53a, 97-400 Bełchatów.
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest najkorzystniejszą
w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ –100,00 pkt. (Kryterium I- 65 pkt., Kryterium II- 35 pkt.)

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)