Porady dla mieszkańców

Racjonalne korzystanie z energii cieplnej


S Z A N O W N I M I E S Z K A Ń C Y ! Przypominamy Państwu ! Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez mieszkańców nieruchomości i zachowania w zamieszkiwanych pomieszczeniach właściwej jakości powie...


Więcej

Zasady segregowania odpadów


NIEBIESKI POJEMNIK Do niebieskiego pojemnika wrzucamy: - opakowania z papieru, - karton, - tektura (także falista), - katalogi, - ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, - papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, - papier pako...


Więcej

Harmonogram zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych


Poniedziałek – os. Dolnośląskie. Wtorek – os. Żołnierzy POW, os. Słoneczne, os. Budowlanych, os. 1 Maja, os. 1000-lecia, os. Wolność. Środa – os. Okrzei, os. Przytorze. Czwartek – os. Bińków, os. Dolnośląskie. Piątek &...


Więcej

Zadbaj o kanalizację


Telefon alarmowy WOD-KAN: 994 Pamiętaj! Przedmioty i substancje, które nie powinny znaleźć się w sieci kanalizacyjnej są poważnym zagrożeniem dla urządzeń eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” o...


Więcej

Dodatek mieszkaniowy


Osoby, których dochody są niskie i mają kłopoty z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal mogą na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.2133 z późn. zm.) ubiegać się o wsparcie finansowe...


Więcej

Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego


Osoby zajmujące lokal komunalny bez tytułu prawnego z powodu zaległości w opłatach za najem, mogą ubiegac się o jego przywrócenie jeżeli opłacają na bieżąco odszkodowanie i uregulowały wszystkie zaległosci. W przypadku, kiedy utrata tytułu pra...


Więcej

Zamiana lokalu mieszkalnego (lokalu zadłużonego) między zainteresowanymi stronami


Formą wnoszenia podania sprawy jest pisemne złożenie wniosku oraz oświadczenia według niżej załączonych formularzy. Wymagane dokumenty: Wniosek  oraz oświadczenie w sprawie uprawnień do nieruchomości i prawa najmu pobierz: wniosek- zamiana loka...


Więcej

Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu Miasta Bełchatowa


Formą wnoszenia sprawy jest pisemne złożenie podania w dowolnej formie w Urzędzie Miasta Bełchatowa w Punkcie Obsługi Klienta  (parter urzedu), ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie lub listownie. Wymagane dokumenty: Podanie ww. Załaczniki - jeżeli wy...


Więcej

PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości