Postępowanie "Dostawa benzyny bezołowiowej 95 i gazu LPG” Nr sprawy 6/ZP/2022 2022/BZP 00401653/01

Informujemy, iż PGM Sp. z o.o. wszczęła postępowanie na dostawę benzyny bezołowiowej 95 i gazu LPG”.
Nr referencyjny sprawy  6/ZP/2022  Ogłoszenie 2022/BZP 00401653/01.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której są dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

Miniportal Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/
PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości