Premia termomodernizacyjna

Docieplenie z premią termomodernizacyjną, to spore oszczędności dla wspólnot mieszkaniowych

W dobie ciągłego poszukiwania oszczędności, docieplenie budynku wielorodzinnego to inwestycja na przyszłość, dzięki której możliwa będzie znacząca optymalizacja kosztów.

Nieprawidłowa i zbyt mała izolacyjność cieplna obiektu skutkuje wyższymi kosztami eksploatacyjnymi za ogrzewanie i utrzymanie jego stanu technicznego na określonym poziomie.

Docieplenie z premią termomodernizacyjną, to spore oszczędności dla wspólnot mieszkaniowych

W dobie ciągłego poszukiwania oszczędności, docieplenie budynku wielorodzinnego to inwestycja na przyszłość, dzięki której możliwa będzie znacząca optymalizacja kosztów.

Nieprawidłowa i zbyt mała izolacyjność cieplna obiektu skutkuje wyższymi kosztami eksploatacyjnymi za ogrzewanie i utrzymanie jego stanu technicznego na określonym poziomie.

Termomodernizacja budynku przekracza zakres uprawnień przysługujących zwykłemu zarządowi wspólnoty. Dlatego na tego typu działanie potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Zgoda musi być wyrażona w formie uchwały i zawierać jednocześnie pełnomocnictwo dla zarządu lub zarządcy do zawarcia stosownych umów, m.in. na wykonanie audytu energetycznego czy projektu technicznego.

Starostwie Powiatowym w Bełchatowie złożyć odpowiedni wniosek wraz z projektem technicznym i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na rozpatrzenie sprawy Starostwo ma 65 dni.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wykazuje się dużą skutecznością w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz zarządzanych przez Spółkę wspólnot mieszkaniowych. Sukcesem zakończyło się m.in. aplikowanie o wsparcie inwestycji w postaci premii termomodernizacyjnej na rzecz Wspólnoty przy ul. Reymonta 2, gdzie kwota dofinansowania wynosi aż 156 tys. zł oraz Wspólnot:

  • ul. Hubala 2 - 51.083,06 zł,
  • ul. Słowackiego 5 – 15.670,72 zł,
  • ul. Energetyków 10 – 50.400,01zł,
  • ul. Energetyków 8 - 16.592,00 zł,
  • os. Dolnośląskie 309 - 28.491,32 zł.

Premia jest bezzwrotną pomocą państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne i remontowe. Przyznaje ją Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest ona przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji. Niewiele jest wspólnot, które mogą finansować prace termomodernizacyjne z własnych środków. W takim przypadku, warto wystąpić o kredyt. Jednak aby uzyskać kredyt, wspólnota musi spełniać określone warunki, m.in. wykazać się płynnością finansową i regularnymi wpłatami na fundusz remontowy, a w przeprowadzonym audycie energetycznym wykazać zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię wskutek przeprowadzenia planowanej inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wniosek w przeciągu 30 dni roboczych.

W bieżącym roku pojawiła się także możliwość wsparcia wspólnot środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach ogłoszonego "Programu priorytetowego dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych". Do rozdysponowania jest w sumie 6.000.000 zł. Spółka PGM złożyła już odpowiednie wnioski, które aktualnie są weryfikowane.

Korzyści wynikające z docieplenia budynku są nie do przecenienia i dlatego nie warto zwlekać z decyzją o tego typu inwestycjach. Prawidłowo wykonana termomodernizacja zmniejszy koszty eksploatacji budynku, która przyniesie faktyczne oszczędności w budżecie wspólnoty, poprawi się komfort przebywania w pomieszczeniach oraz estetyka elewacji, co zwiększy wartość rynkową budynku. Mieszkańcom wspólnoty będzie się mieszkało dużo przyjemniej, gdy latem w pomieszczeniach zapanuje lekki chłód, a zimą odczują ciepło i oszczędności.PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości