Program pomocy w spłacie zadłużenia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. przypomina o Programie pomocy w spłacie zadłużenia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w formie świadczenia rzeczowego.

Program adresowany jest do najemców komunalnych lokali mieszkalnych, posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Odpracowanie zadłużenia może dotyczyć tylko zaległości, co stanowi, że bieżące opłaty winny być wnoszone terminowo i w całej wysokości. Przedmiotem porozumienia w formie świadczenia rzeczowego mogą być wyłącznie prace porządkowe, usługowe lub remontowo- budowlane wykonywane pod nadzorem pracowników Spółki jako okresowe uzupełnienie wykonawcze dla pełnej i terminowej ich realizacji, ze względu na zwiększony zakres tych prac.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o zgłaszanie się do siedziby głównej PGM Spółka z o. o. , ul. Czyżewskiego 7, pokój nr 6 lub na poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców.

Szczegółowych informacji udzielamy również pod nr telefonu nr (0-44) 632-37-73, wew. 746.

Zapraszamy do korzystania z możliwości stworzonych przez Program.PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości