Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako propagator akcji „Zgaś Ryzyk

Włączyliśmy się do akcji „Zgaś Ryzyko” aby promować wyposażanie mieszkań w urządzenia ostrzegające o grożącym nam niebezpieczeństwie jakim jest pożar lub wydzielanie się tlenku węgla.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas wartością nadrzędną i w tym właśnie przypadku podjęliśmy inicjatywę przy współpracy i wsparciu Urzędu Miasta Bełchatowa w zakresie montażu czujników tlenku węgla i dymu w zarządzanych przez nas mieszkaniach komunalnych ogrzewanych poprzez spalanie paliw stałych w piecach. Działania te mają na celu kompleksową ochronę budynków mieszkalnych przed pożarem oraz tlenkiem węgla.

Wymienione urządzenia są nieskomplikowanym i tanim sposobem na zabezpieczenie domu i domowników przed zaczadzeniem lub pożarem. Prosta instalacja, niska cena i łatwa konserwacja to dodatkowe atuty przemawiające za zainstalowaniem czujek w lokalach. Czujka dymu jako urządzenie nie zapobiegnie powstania pożaru, ale skutecznie może zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty.

Ważnym elementem poprawnego funkcjonowania czujnika dymu jest również jego rozmieszczenie. Jeżeli dom posiada 1 kondygnację, to należy zainstalować pierwszą (podstawową) czujkę pożarową w korytarzu lub holu pomiędzy sypialnią a pokojem wypoczynkowym. Należy się upewnić, czy będzie ona słyszalna w każdej części domu, nawet przy zamkniętych drzwiach.

Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. W trosce o ochronę życia i zdrowia lokatorów zdecydowaliśmy o jednoczesnym montażu autonomicznych czujników tlenku węgla. Na zatrucie tlenkiem węgla są narażeni przede wszystkim mieszkańcy lokali, w których stosuje się ogrzewanie piecami węglowymi. Koszt zamontowania takich urządzeń jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje ich zastosowanie. I tak, jak już zostało wspomniane, nie zapobiegną one powstaniu czadu w mieszkaniu ale skutecznie mogą zaalarmować mieszkańców, w którym wydziela się niebezpieczny gaz.

Oddychanie, nawet przez krótką chwilę, powietrzem zawierającym czad skutkuje uszkodzeniem organów najbardziej wrażliwych na niedotlenienie, czyli ośrodkowego układu nerwowego i układu naczyniowo-sercowego. Zatrucie tlenkiem węgla objawia się bólem głowy, mdłościami, wymiotami i w ciągu kilkunastu minut prowadzi do bezdechu, zatrzymania akcji serca, a w konsekwencji – śmierci.

Autonomiczne czujki tlenku węgla powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta, najczęściej na wysokości wzroku, min. 1,5 m od podłogi oraz około 2 metry od urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla. Detektorów nie należy montować zarówno w tzw. martwych przestrzeniach np. wnękach zasłoniętych przez meble czy zasłony, w szczycie dachu, jak i tam gdzie jego działanie będzie zakłócone przez bezpośredni dopływ świeżego powietrza np. w pobliżu drzwi, okien kratek wentylacyjnych, wentylatorów. Urządzeń tych nie powinno się również umieszczać w miejscach narażonych na działanie kurzu, brudu, aerozoli i domowych chemikaliów oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Generalną zasadą jest rozmieszczenie czujników w taki sposób, aby w przypadku ich zadziałania sygnał był słyszalny w sypialniach.

Wspomniane czujniki zostały zamontowane przez pracowników PGM Sp. z o.o. wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Bełchatów.

W 2015 roku łącznie zastało zamontowanych 68 szt. czujek, w 2016 i 2017 roku zostanie zamontowanych 136 szt, a w roku 2018 kolejne 63 szt. Zakup urządzeń zostanie sfinansowany w porozumieniu z Urzędem Miasta Bełchatowa.PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości