Racjonalne korzystanie z energii cieplnej

S Z A N O W N I M I E S Z K A Ń C Y !

Przypominamy Państwu !

Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez mieszkańców nieruchomości i zachowania w zamieszkiwanych pomieszczeniach właściwej jakości powietrza:

  • Wietrzenie: szybka wymiana powietrza, czyli wietrzenie krótkie a intensywne przy zakręconych wcześniej zaworach grzejnikowych. Pomieszczenie nie utraci zbyt dużo ciepła, a zyska lepszą jakość powietrza. Lepiej wietrzyć mieszkanie dwa razy dziennie przez 5 minut zamiast raz dziennie przez 10 minut. Zamknięcie zaworów termostatycznych w czasie wietrzenia uniemożliwi automatyczne otwarcie się głowicy z powodu ochłodzenia.
    Pomocnym rozwiązaniem dla zachowaniu w pomieszczeniu właściwej wentylacji bez konieczności otwierania okna, zwłaszcza gdy na zewnątrz panuje duży chłód, są rozszczelnienia okien i nawiewniki powietrza. Nawiewniki okienne umożliwiają wymianę powietrza i regulację jego wilgotności przy zamkniętych skrzydłach okiennych.

  • Temperatura pomieszczenia: Za optymalną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach uważa się: w pokojach mieszkalnych 20 – 21o C, w kuchni i sypialni 18o C, w łazience 24o C, na klatce schodowej 8o C Jeżeli obniży się temperaturę tylko o 1oC można zaoszczędzić około 6% energii grzewczej.

  • Wychłodzenie pomieszczenia: Nie należy wychładzać użytkowanego lokalu mieszkalnego poniżej 18oC, gdyż ponowne ogrzanie do temperatury pokojowej będzie wymagać podania w dłuższym czasie więcej energii cieplnej. Pomieszczenia, które są bardzo rzadko używane, też powinny być w okresie zimy ogrzewane. Dla tych pomieszczeń należy zapewnić temperaturę 10-14oC, w przeciwnym wypadku wychłodzone ściany tych pomieszczeń w znacznym stopniu będą pobierać energię cieplną z sąsiednich pomieszczeń, nawet przy zamkniętych drzwiach.

  • Sprawność cieplna grzejnika: Aby grzejnik zapewnił moc optymalną, potrzebna jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty zasłonami lub meblami lub zbyt długo suszonym mokrym praniem, ponieważ ciepło zostaje zatrzymane przez te przeszkody.

  • Straty ciepła przez okna: Okno jest miejscem w ścianie najbardziej narażonym na straty ciepła, dlatego należy odpowiednio je uszczelnić na okres zimy w sposób umożliwiający wietrzenie pomieszczenia lub zastosować nawiewniki powietrza, w celu zapewnienia właściwej wymiany powietrza. Po zapadnięciu zmroku straty ciepła ograniczą opuszczone żaluzje lub zasłonięte zasłony, przy odsłoniętym grzejniku.

  • Temperatura w nocy: Zakręcając zawory termostatyczne na minimum w nocy w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, można uzyskać oszczędność o około 25% zużycia ciepła.

  • Zawory termostatyczne: Zawory termostatyczne powinny być nastawione na żądaną temperaturę. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura, wówczas zawór otwiera się. W przypadku osiągnięcia żądanej temperatury zawór się zamyka. Przy otwartych zaworach termostatycznych i jednoczesnym uchyleniu na długo okna, zimne powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczenia i opływa zawór termostatyczny. Zawór próbuje utrzymać nastawioną temperaturę w pomieszczeniu i otwiera się. Dlatego zalecane jest przed wietrzeniem zamknięcie zaworów na minimum.

Inne przypomnienia: grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi stanowią część wspólną nieruchomości. Zabrania się zatem wykonywania bez zgody Zarządu Wspólnoty lub Zarządcy wymiany grzejników i jakichkolwiek przeróbek instalacji centralnego ogrzewania. Nie demontujemy głowic termostatycznych. Wszelkie usterki i niewłaściwe działanie instalacji grzewczej, w tym zaworów termostatycznych zgłaszamy w administracji.

 

Zarządca nieruchomości zachęca do oszczędnego gospodarowania energią cieplną.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH TYPU HERZ

Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ nośnika ciepła do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana na stałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.

UWAGA: Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca nastawie pokrętła zaworu to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni, a nawet zimny.

ZAKRES TEMPERATURY:

ustawienie pokrętła na znak „3” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 17 o C;

ustawienie pokrętła na znak „4” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 22 o C;

ustawienie pokrętła na znak „5” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 25 o C;

max” – odpowiada temperaturze w pomieszczeniu około 28-29 o C.

Wartości temperatur pomieszczenia odpowiadające ustawieniu pokręteł w pozycji „5” lub ”max” można osiągnąć w zależności od położenia lokalu w budynku, jego izolacji termicznej, powierzchni grzewczej grzejników, po kilku a nawet kilkunastu godzinach pracy kaloryferów.

Punkt komfortu

Między znakiem „3” i „4” na podziałce jest naniesiony punkt komfortu „●”. Odpowiada on nastawieniu około 20 o C i oznacza optimum komfortu cieplnego oraz oszczędności energii.

 

Ustawienia w okresie niegrzewczym:

Po zakończeniu okresu grzewczego należy całkowicie otworzyć termostat przekręcając głowicę w lewo (ustawienie termostatu na max.), w celu uniknięcia osadzania się w gnieździe zaworu zanieczyszczeń.

Termostat nie wymaga konserwacji.

Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty:

Termostaty reagują bardzo szybko na dopływające zimne powietrze. Wietrzenie pomieszczeń winno odbywać się w sposób następujący:

1/ przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego ustawiając pokrętło głowicy na „0” lub „*”;

2/ otworzyć okno i przez cały czas pokrętła termostatu ustawione są w pozycji jak w pkt. 1;

3/ po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut

4/ przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.

Otwierania okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powodu konieczności wyrównania temperatury pomieszczenia do wysokości odpowiadającej danemu ustawieniu pokrętła zaworu termostatycznego.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH TYPU VALWEX

Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ wody do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana na stałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.

UWAGA: Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca nastawie pokrętła zaworu to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni, a nawet zimny.

ZAKRES TEMPERATURY:

ustawienie pokrętła na znak „2” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 16 o C;

ustawienie pokrętła na znak „3” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 20 o C;

ustawienie pokrętła na znak „4” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 24 o C;

ustawienie pokrętła na znak „5” odpowiada temperaturze pomieszczenia około 28 o C;

*” zabezpieczenie przed zamarznięciem (utrzymuje temperaturę 5ºC i stosuje się w przypadku opuszczania mieszkania na dłuższy czas)

Wartości temperatur pomieszczenia odpowiadające ustawieniu pokręteł w pozycji”4” lub”5” można osiągnąć w zależności od położenia lokalu w budynku i jego izolacji termicznej, powierzchni grzewczej grzejników, po kilku a nawet kilkunastu godzinach pracy kaloryferów.

Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększa temperaturę pomieszczenia.

Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zmniejsza wartość temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

Ustawienia w okresie niegrzewczym:

Po zakończeniu okresu grzewczego należy całkowicie otworzyć termostat przekręcając głowice w lewo (ustawienie termostatu na poz. 5.), w celu uniknięcia osadzania się w gnieździe zaworu zanieczyszczeń.

Termostat nie wymaga konserwacji.

Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty:

Termostaty reagują bardzo szybko na dopływające zimne powietrze. Wietrzenie pomieszczeń winno odbywać się w sposób następujący:

1/ przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego przekręcając pokrętłem głowice w prawo do oporu.

2/ otworzyć okno i przez cały czas pokrętła termostatu w niezmienionej pozycji jak w pkt. 1;

3/ po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut

4/ przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.

Otwierania okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powody wyrównania żądanej dla danego ustawienia pokrętła odpowiedniej temperatury pomieszczenia.PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości