Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu Miasta Bełchatowa

Formą wnoszenia sprawy jest pisemne złożenie podania w dowolnej formie w Urzędzie Miasta Bełchatowa w Punkcie Obsługi Klienta  (parter urzedu), ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie lub listownie.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie ww.
  • Załaczniki - jeżeli wystepują okoliczności, do podania mogą być dołaczone dokumenty potwierdzajace niepełnosprawność. Osobą niepełnosprawną jest osoba w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny

Opłaty: nie dotyczy

Odpowiedzi na złozone podania udzielane są wg terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wnioski osób wystepujących o zamianę zajmowanych dotychczas lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu, złożone w Urzedzie Miasta w okresie od stycznia do końca czerwca danego roku podlegają rozpatrzeniu w trzecim kwartale danego roku, a złożone od poczatku lipca do końca grudnia danego roku podlegają rozpatrzeniu w pierwszym kwartale roku następnego. Po zakończonej procedurze udziela się pisemnych odpowiedzi informujących o ostatecznym rozstrzygnięciu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr IX/53/19 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatów
  • Kodeks cywilny.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie, Wydział Spraw Lokalowych pokój nr 103 (parter) lub pod numerem tel. 44/733-51-03.

 PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości