Zamiana lokalu mieszkalnego (lokalu zadłużonego) między zainteresowanymi stronami

Formą wnoszenia podania sprawy jest pisemne złożenie wniosku oraz oświadczenia według niżej załączonych formularzy.

Wymagane dokumenty:

Nie ma sztywno określonego terminu składania wniosków. Jednakże dla skrócenia terminu oczekiwania na rozpatrzenie, zalecane jest złożenie dokumentów najpóźniej do wtorku każdego tygodnia.

Opłaty: nie dotyczy

Forma zakończenia sprawy: odpowiedź pisemna określająca rozstrzygnięcie.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany należy się udać do:

  • Zarzadcy budynku (PGM Sp. z o.o. w Bełchatowie) w celu poświadczenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz ewentualnych zaległosci w opłatach czynszowych.
  • Jednostki meldunkowej w celu poświadczenia ilości osób zameldowanych w lokalu.
  • Pracodawcy w celu potwierdzenia średniego miesięcznego dochodu brutto z ostatnich trzech miesięcy.

Urząd Miasta Bełchatowa Wydział Spraw Lokalowych prowadzi "Bank zamian", w ramach którego od najemców komunalnych lokali mieszkalnych przyjmowane są oferty zamian. Oferty publikowane są na stronie internetowej miasta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr IX/53/19 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu  Miasta Bełchatowa
  • Kodeks cywilny.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie, Wydział Spraw Lokalowych pokój nr 103 (parter) lub pod numerem tel. 44/733-51-03.PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości