Zasady segregowania odpadów

NIEBIESKI POJEMNIK

Do niebieskiego pojemnika wrzucamy:
- opakowania z papieru,
- karton,
- tektura (także falista),
- katalogi,
- ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki,
- papier pakowy czy torby i worki papierowe.


Nie można do tego pojemnika wyrzucić:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

 

ZIELONY POJEMNIK

Do zielonego kubła (szkło) trafią:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
W przypadku bloków szkło będzie zbierane z podziałem na: szkło bezbarwne (biały kolor kubła) i szkło kolorowe (zielony).

 

ŻÓŁTY POJEMNIK

Żółty pojemnik przeznaczony jest na metale i tworzywa sztuczne:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),
- plastikowe torby, worki, reklamówki,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle,
- zakrętki od słoików,
- zabawki z tworzywa sztucznego (jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


Do takiego kubła nie można jednak wyrzucić:
- plastikowej butelki, jeśli będzie w niej jeszcze zawartość,
-  opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych,
- opakowania po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektroniczny czy AGD.

 

BRĄZOWY POJEMNIK

Brązowy pojemnik przeznaczony jest na odpady bio i do niego wrzucamy:
- resztki jedzenia,
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew.


Nie można do tego pojemnika wyrzucić:
- kości zwierząt,
- odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- leków,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).


Podczas segregacji śmieci należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych takich jak np. baterie, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, czy elektroodpady.
Takie odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u zorganizowanym przez gminę. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

Ważne!
Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, płytki, cegła, kamienie) pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie, odzież i tekstylia, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych oraz odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Pamiętaj! Nie wystawiaj tych odpadów pod pergole śmietnikowe, przekaż do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), ul. Przemysłowa 14 w Bełchatowie.
Meble i odpady wielkogabarytowe – przekaż do PSZOK lub podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Pamiętaj! Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się według harmonogramu, który podany jest poniżej.

  • Odpady te wystawiaj dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00.
  • Odzież i tekstylia – przekaż do PSZOK.
  • Chemikalia i zużyte opony – przekaz do PSZOK.
  • Przeterminowane leki – przekaz do apteki lub do PSZOK.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekaż do punktu ich sprzedaży, do PSZOK lub oddaj podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe – wrzuć do specjalnych pojemników, znajdujących się przy pergolach śmietnikowych i w budynkach użyteczności publicznej lub przekaż do PSZOK.

Harmonogram zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych w nieruchomościach wielolokalowych:

  • Poniedziałek – os. Dolnośląskie.
  • Wtorek – os. Żołnierzy POW, os. Słoneczne, os. Budowlanych, os. 1 Maja, os. 1000-lecia, os. Wolność.
  • Środa – os. Okrzei, os. Przytorze.
  • Czwartek – os. Bińków, os. Dolnośląskie.
  • Piątek – os. Okrzei, os. Czaplinieckie.


PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości