Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7 (zwany dalej także PGM) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie .

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  • Niektóre treści (np. materiały informacyjne, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez PGM.

  • Dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których PGM nie jest uprawniony.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: pgm@pgmbelchatow.com lub dzwoniąc na numer telefonu 44 632 37 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości