Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości budynków i terenów przyległych

Firma PGM Spółka z o. o. działa na polskim rynku od 1991 roku. Specjalizujemy się w kompleksowym świadczeniu usług czyszcząco - porządkowych we wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej, a w szczególności Wspólnot Mieszkaniowych i terenach zewnętrznych do nich przylegających.

Nasze usługi realizujemy na terenie Bełchatowa i okolic. Zatrudniamy około 70 dozorców domowych. Powierzchnie sprzątane przez nas wynoszą obecnie 0,5 miliona m2.

Wszystkie powierzone zadania realizujemy przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu oraz doświadczonego personelu. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, która bezpośrednio nadzoruje i koordynuje powierzone prace.

Kierownik Działu Obsługi Utrzymania Czystości Zasobów Mieszkaniowych
tel. 509–361–396

Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych

Świadczymy usługi w zakresie utrzymanie czystości i porządku na terenach użyteczności publicznej takich jak place,ciągi komunikacyjne, skwery, zieleńce, parki. Obejmuje ona:

  • sprzątanie odpadów lekkich,
  • odchwaszczanie ręczne i mechaniczne oraz mycie nawierzchni utwardzonych,
  • zamiatanie ręczne i mechaniczne,
  • podstawowe naprawy i konserwacja elementów małej architektury.

Zajmujemy się także transportem odpadów kontenerami oraz plakatowaniem na miejskich słupach ogłoszeniowych dzierżawionych na podstawie umowy zawartej przez PGM Sp. z o.o. z Gminą Miasto Bełchatów (format A4 do B0). W okresie zimowym natomiast – odśnieżaniem dróg, placów i ciągów pieszych.

Specjalista ds. architektury krajobrazu
tel. 509 361 373

PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości