Zarządzanie i administracja nieruchomościami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. istnieje na bełchatowskim rynku nieruchomości od wielu lat. Specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości.

Firma zatrudnia zespół doświadczonych administratorów, licencjonowanych zarządców nieruchomości, księgowych z certyfikatami Ministerstwa Finansów uprawniającymi do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, specjalistów obsługi technicznej, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną z niezbędnymi uprawnieniami. Korzystając z naszych usług gwarantujemy profesjonalizm i pełne zaangażowanie w zakresie administrowania nieruchomością, w sposób zapewniający prawidłowe i zgodne z prawem jej funkcjonowanie. Firma nasza oferuje we własnym zakresie wykonanie wszelkich napraw, konserwacji i remontów w obiekcie na odrębne zlecenie Właścicieli lokali, a także innych zadań niezbędnych w zarządzaniu nieruchomościami np. okresowe przeglądy techniczne nieruchomości, przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej i inne.

Kierownicze stanowiska w Spółce w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami powierzone zostały osobom, które posiadają licencje zawodowe zarządcy nieruchomości.

Doświadczenia zawodowe i wiedza naszych pracowników zdobyta w toku wieloletniego zarządzania nieruchomościami oraz w trakcie odbywanych na bieżąco szkoleń, pozwala na prawidłowe podejmowanie właściwych decyzji i dokonywanie prawidłowych czynności dla utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, a także uzasadnionego i rozważnego inwestowania.

Koordynator ds. zarządzania nieruchomościami
tel. 506-123-478

PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości